بازگشت به صفحه اصلی

برچسب: قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

🕔۱۴۰۱-۰۷-۱۴ - 0 دیدگاه

فصل هشتم باب سوم (دادرسی نخستین) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ به موضوع “دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت” پرداخته است. به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل هشتم (دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت) باب سوم قانون…

ادامه مطلب