قرار است بوی بهشتی از مشهد بیاید!

قرار است بوی بهشتی از مشهد بیاید!

🕔۱۳۹۶-۰۲-۰۴ - 0 دیدگاه

آفتاب یزد نوشت: می‌گویند مردان سیاست هنوز هم از شهدا نان می‌خورند؛ هنوز هم از نام آنها اشتباهات‌شان را توجیه می‌کنند و هنوز هم از نام آنها رای جمع می‌کنند! ** شعار آشنا “صلی علی محمد بوی رجایی آمد!!” شعار آشنایی برای همه ماست؛ شعاری که خاطرات خوشی از آنها نداریم… شعاری که به ظاهر از…

ادامه مطلب