پیشنهاد تدوین سند جامع علوم پایه

پیشنهاد تدوین سند جامع علوم پایه

🕔۱۴۰۱-۰۲-۲۲ - 0 دیدگاه

در نشست «بررسی فرصت‌های علوم پایه برای پیشرفت پایدار ایران» که به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک در محل این مرکز برگزار شد، راهبردهای عملی برای توسعه پایدار ایران از منظر علوم پایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران ضمن تاکید بر ضرورت تدوین سند جامع علوم پایه در کشور پیشنهاد کردند چند پروژه…

ادامه مطلب