۱۷ درصد مشترکین تهرانی ۴۲ درصد آب را مصرف می‌کنند!

۱۷ درصد مشترکین تهرانی ۴۲ درصد آب را مصرف می‌کنند!

🕔۱۳۹۵-۰۵-۱۹ - 0 دیدگاه

رئیس اداره پایش و مدیریت منابع و شاخص‌های محیط زیست گفت: اگر ۱۷ درصد مشترکین تهرانی که ۴۲ درصدآب را مصرف می کنند در مصرف آن رعایت کنند، ۲۵ درصد صرفه جویی معادل ۲۵۰ میلیون متر مکعب یعنی بیش از ظرفیت سد کرج آب صرفه جویی خواهد شد. به گزارش ۲۴ آنلاین به نقل از…

ادامه مطلب