درباره ما

۲۴آنلاین، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ شروع کرد و تلاش دارد با رویکردی اعتدالی و عقلانی، آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را در حوزه های اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

اعضای تحریریه «۲۴»، معیارهای اخلاق حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند؛ راستگویی، انصاف و بی‌غرضی ،احترام به مردم و دیدگاههای مختلف و در صدر آنها احترام به دین مبین اسلام و قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه،از مهمترین اصول اخلاق حرفه ای حاکم بر فعالیتهاست. این اصول حرفه ای در بخش”آیین نامه اخلاق حرفه‌ای” منتشر شده است.