براساس آمار بانک مرکزی؛ حجم نقدینگی کشور روند کاهشی دارد

۱۳۹۵-۰۷-۲۵ اقتصاد

براساس آمار بانک مرکزی؛ حجم نقدینگی کشور روند کاهشی دارد

حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال به ۱۰ تریلیون و ۸۱۸ هزار میلیارد ریال رسید، که هرچند نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۹.۲ درصد رشد داشته، اما در مقایسه با تیرماه گذشته روند کاهنده را ثبت کرده است.
حجم نقدینگی کشور روند کاهشی دارد
به گزارش ایرنا و بر اساس جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مردادماه امسال که بانک مرکزی آن را منتشر کرد، حجم نقدینگی در تیرماه امسال به بیش از ۱۰ تریلیون و ۸۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده بود که در مقایسه با دوره مشابقه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشت.
مقایسه حجم نقدینگی در مرداد امسال نسبت به تیر نشان می دهد که با وجود رشد ۱۷۳.۲ هزار میلیارد ریالی نقدینگی کشور در مرداد، روند رشد نقدینگی کاهنده شده است.
همچنین این بررسی ها نشان می دهد حجم نقدینگی در مرداد امسال در مقایسه با اسفند پارسال ۸.۱ درصد رشد داشته است.
حجم پول نیز در ماه مرداد به رقم یک تریلیون و ۴۷۴ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال رسید که رشد ۲۹.۷ درصدی را در مقایسه با دوره مشابه پارسال تجربه کرده است.
همچنین حجم شبه پول در این دوره با ثبت رقم ۹ تریلیون و ۵۱۷ هزار و یکصد میلیون ریال، رشد ۲۹.۱ درصدی را در مقایسه با پارسال نشان می دهد.

* تداوم رشد بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی
نگاهی به بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز نشان می دهد که رشد این بدهی ها در مرداد گذشته تداوم داشته و حجم بدهی های دولت در این مدت به ۶۲۹.۴ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفند پارسال ۲۱ درصد و در مقایسه با مرداد پارسال ۲۳.۹ درصد رشد را ثبت کرده است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز روند رو به رشد را نشان می دهد و به عدد ۹۱۸.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که این میزان در مقایسه با اسفند پارسال ۹.۸ درصد و نسبت به مرداد پارسال ۱۲.۲ درصد افزایش را ثبت کرد .

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۵-۰۷-۲۵ اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.