فرشاد مومنی: رییس جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه را به مناظره دعوت می کنم

۱۴۰۱-۱۱-۲۱ اقتصاد

فرشاد مومنی: رییس جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه را به مناظره دعوت می کنم

فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در واکنش به مصوبه مولد سازی گفت: اینکاری که شما می کنید چه نسبتی با تولید دارد؟

وی افزود: آن چیزی که با آب زمزم هم شسته نمی شود، این است که دروازه بی ضابطه برای کسب درآمد ایجاد می شود و نمی گویند در ازای آن چه چیزی گیر جامعه آمده است؟ اصل ماجرا این است که برنامه تان را ارائه کنید و بگویید چرا این پول را نیاز دارید. اساس شفافیت ماجرا مخدوش است لذا اگر حسن نیت هم در کار باشد، به فساد منجر می شود. من نمی دانم چه کسانی این تصمیمات را می گیرند؟

این استاد دانشگاه هم چنین خاطر نشان کرد: ما صد بار کسانی که دست به این شیرینی کاری ها می زنند را دعوت کرده ایم که پاسخ دهند. من رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه را در این باره دعوت به مناطره می کنم. اگر قادر هستند از این کار دفاع کنند، بیایند صحبت کنیم تا ببینیم مولد سازی را بر چه چیزی استوار کرده اند.

نوشته‌های مرتبط

۱۴۰۱-۱۱-۲۱ اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.