هوشمندی دیپلماتیک ظریف

۱۳۹۵-۰۷-۱۴ سیاست

هوشمندی دیپلماتیک ظریف

مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی که در شماره چهارشنبه ۱۴مهر روزنامه آرمان منتشر شد، نوشت:

عدم دیدار وزیرامورخارجه با وزیر اقتصاد آلمان درتهران نه یک تنبیه دیپلماتیک بود، بلکه یک هوشمندی دیپلماتیک برای پاسخگویی به تحرکاتی است که درفضای سیاسی داخلی، منطقه ای وبین المللی در ارتباط با عملکرد دولت یازدهم درحوزه سیاست خارجی انجام می شود.

در ادامه این مطلب که به قلم مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بین الملل انتشار یافته، آمده است:آنچه وزیر اموراقتصادی آلمان گفته با آنچه در ایران انعکاس یافته است، متفاوت است. وزیر اقتصاد آلمان برمبنای نگرش آلمانی ها درارتباط با وضعیت مناسب ایران درحوزه سیاست خارجی درچارچوب دکترین تعامل سازنده و رسیدن به برجام وتوافقات بین المللی برای حل وفصل مساله هسته ای ایران در حوزه منطقه ای و بین المللی از زاویه دید ونگرش آلمانی ها، بحث ایران وماجرای اعراب و رژیم صهیونیستی را پیش می کشد. این تنها یک پیشنهاد از سوی آلمان ها به ایرانی هاست و این نمایانگر این معناست که آلمان ها به این درک رسیده اند که نه تنها درمساله اعراب وحتی سوریه و بحرین بلکه درسایر مسائل نیز موضع گیری ایران می تواند زمینه ساز فعالیت های مثبتی درجهت کوتاه شدن بحران منطقه خاورمیانه باشد.

این درحالی است که در ایران به گونه ای این بحث تجلی پیدا کرد که گویی آلمان ها و وزیر امور اقتصادی آنها هرگونه تعامل دوجانبه با ایران را منوط به پذیرش صهیونیست ها و رسمیت شناختن آن توسط ایران دانستند. این معنا تا حدود زیادی با حقیقت و واقعیت های موضوع متفاوت است و لذا اگر ظریف دراین فضا سازی رسانه ای و پرسوء برداشت از سخنان وزیر امور اقتصادی آلمان با او دیدار می کرد، هم آن جمله و هم آن برداشت درجامعه ایران نفوذ پیدا می کرد و هم از طرف دیگر با این دیدار تا حدود زیادی زمینه هجوم افراد خاص با ادبیات سیاسی که نزد آنها وجود دارد علیه سیاست خارجی دولت و وزارت امور خارجه و از همه آنها بیشتر علیه شخص ظریف به وجود می آمد، زیرا درفضا سازی کنونی که در ارتباط با دولت در صحنه سیاست داخلی و سایش سیاسی وجود دارد، ظریف یک واژه بسیار اثرگذار است و اگر بتوانند شخصیت ظریف را درحوزه سیاست خارجی تضعیف کنند دولت یازدهم نیز تاثیر آن را در عرصه سیاست داخلی باید تحمل کند. از این جهت جناح های سیاسی رقیب تلاش دارند با نوع برداشت خودمحورانه از سخنان بازیگران وکنشگران منطقه ای و بین المللی سیاست خارجی موفق دولت یازدهم را ناموفق جلوه داده و در واقع قهرمان اصلی دیپلماسی درایران را به یک ضد قهرمان تبدیل نمایند و لذا این یک حرکت هوشمندانه از سوی ظریف درعرصه سیاست خارجی است، نه یک قهر دیپلماتیک.

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۵-۰۷-۱۴ سیاست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.