مردم استان تهران چقدر واکسن زدند؟

۱۴۰۱-۰۷-۰۴ جامعه

مردم استان تهران چقدر واکسن زدند؟

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در این استان دز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، گفت:‌بیش از ۴ میلیون نفر دز چهارم یا یادآور را دریافت نکرده‌اند.

علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران درباره «آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا در استان تهران»، بیان داشت: تاکنون در استان تهران دز سوم به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده و دز چهارم حدود ۸۵۰ هزار نفر است.

وی ادامه داد:‌با توجه به میزان دز دومی که در استان تهران تزریق کردیم، جمعیتی برابر با ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است؛ بنابراین نشان می‌دهد فاصله ما برای تکمیل دز یادآور مقداری نسبت به دز قبلی کمتر است.

به گزارش فارس،فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران تصریح کرد: البته آمار استان تهران نسبتا به سایر استانها بالاتر است، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و قریب ۴ میلیون نفر دز دوم را دریافت کردند اما هنوز دز سوم را دریافت نکرده‌اند.

زالی با بیان اینکه بیش از ۴ میلیون نفر در استان تهران دز یادآور چهارم دریافت نکردند، گفت: با توجه به آمادگی مراکز واکسیناسیون، مردم نسبت به تزریق این دز اقدام کنند.

نوشته‌های مرتبط

۱۴۰۱-۰۷-۰۴ جامعه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.