کدام کارگران مشمول دریافتِ فوق‌العاده نوبت کاری می‌شوند؟

۱۴۰۱-۰۵-۲۲ اقتصاد

کدام کارگران مشمول دریافتِ فوق‌العاده نوبت کاری می‌شوند؟

آن دسته از کارگرهایی که در شیفت‌های متفاوت کار می‌کنند به علت فشاری که از این چرخشِ ساعاتِ کاری بر آن‌ها وارد می‌شود مشمول دریافتِ فوق العاده نوبت کاری می‌شوند.
آن دسته از کارگرهایی که در شیفت‌های متفاوت کار می‌کنند به علت فشاری که از چرخشِ ساعاتِ کاری بر آن‌ها وارد می‌شود مشمول دریافت فوق‌العاده نوبت کاری می‌شوند.

طبق ماده ۵۵ قانون کار، کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌های آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود، نوبت کاری نام دارد. همچنین برابر با ماده ۵۶ قانون کار «کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰درصد و چنانچه نوبتهای در صبح و عصرو شب قرار گیرد، ۱۵درصد و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد ۲۲.۵درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.»

بنابراین طبق این قانون این کارگران بسته به اینکه در کدام شیفت مشغول فعالیت هستند نوبت کاری دریافت می‌کنند. اما متاسفانه این ماده از قانون کار در مورد خیلی از کارگرها رعایت نمی‌شود. در همین خصوص یکی از کارگرهای پیمانکاری مترو تهران به «ایلنا» می‌گوید: در دو شیفت صبح و عصر به صورت گردشی کار می‌کنیم که طبق قانون کار باید مبلغی را به عنوان نوبت کاری بگیریم اما پیمانکار نه تنها این مبلغ را به ما نمی‌دهد بلکه بابتِ اضافه کار هم پولی دریافت نمی‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا،آن‌ها می‌گویند: خیلی از ما حتی مجبوری در روز تعطیل کار کنیم اما حتی بابتِ کار در روز تعطیل به ما تعطیل کاری نمی‌دهند.

نوشته‌های مرتبط

۱۴۰۱-۰۵-۲۲ اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.