هلال احمری ها مرد میدان اند

۱۴۰۱-۰۲-۲۲ جامعه

هلال احمری ها مرد میدان اند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره ویژگی های بارز اعضای جمعیت هلال احمر است، گفت: هلال احمری ها مرد میدان کمک به مردم و همنوعان خودشان هستند.

سیدعلی مهاجر در مراسم متمرکز جمعیت هلال احمر که ضمن ابلاغ سلام استاندار گلستان و تبریک صد سالگی هلال احمر، اظهار کرد: ‌در هلال احمر راهی طی شده که به صدسالگی رسیده چه مسیری را و چگونه طی شده و اکنون که در دهه پنجم انقلاب هستیم بخش عظیم اعتباری که هلال احمر کسب کرده در پنج دهه انقلاب بوده است.

وی افزود: کارنامه درخشان تان موید روحیه ایثارگری و داوطلبی شماست و اهل عمل و مرد میدان بودن ویژگی های هلال احمری هاست. خدماتی که برگرفته از متون دینی است و در نگاه اعتقادی این خدمات جایگاه رفیعی دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان با تاکید بر اینکه به اعتقاد ما انسان های زیرک سعی می کنند کاری کنند عمری با برکت داشته باشند، خاطرنشان کرد: همچنین آماده شدن در آرامش از اوصاف انسان های عاقل است و این هر دو ویژگی در هلال احمر وجود دارد.

به گزارش ایسنا،مهاجر در پایان تصریح کرد: تقدیم هفت شهید امدادگر استان موید روحیه گام دومی در طی مسیر انقلاب است و من به نوبه خودم از خدمات بی منت همه ی هلال احمر ها قدردانی می کنم و آرزو میکنم در این مسیر توفیقات بیشتری نصیب تان شود.

نوشته‌های مرتبط

۱۴۰۱-۰۲-۲۲ جامعه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.