نرخ رشد اقتصادی ایران اعلام شد

۱۴۰۰-۱۲-۱۸ اقتصاد

نرخ رشد اقتصادی ایران اعلام شد

طبق گزارش های رسمی، رشد اقتصادی ایران با نفت به ۵.۱ و بدون نفت به ۳.۸ درصد رسیده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه سال ١۴٠٠ به رقم ۵۴٩ هزار میلیارد تومان با نفت و ۴٧٢هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵٢٣هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۴۵۴هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس در این دوره ۵.۱ درصد رشد محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٨ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه امسال رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٣,٩، گروه صنایع و معادن ٧.١ درصد (شامل : استخراج نفت خام و گازطبیعی ١٣.۴، سایر معادن ٢.۵-، صنعت ٣.۴، انرژی ۵.١ و ساختمان ۶.٣ درصد) و گروه خدمات ۵.١ درصد نسبت به ۹ ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته است.

نوشته‌های مرتبط

۱۴۰۰-۱۲-۱۸ اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.