کیهان: زاکانی در قعر جدول نظرسنجی های انتخاباتی قرار دارد

۱۴۰۰-۰۳-۰۹ سیاست

کیهان: زاکانی در قعر جدول نظرسنجی های انتخاباتی قرار دارد

ایسپا در نظرسنجی خود به تاریخ ۵ و ۶ خرداد از مردم پرسیده به کدام‌یک از نامزدها به هیچ وجه رای نمی‌دهید؟

پاسخ‌دهندگان اجازه داشته‌اند بیشتر از یک نفر را معرفی کنند و در میان پاسخ‌دهندگان هنوز مردد هستند، ۹/۲ درصد گفته‌اند رئیسی، ۱۹/۲ درصد سعید جلیلی، ۲۰/۳ درصد قاضی‌زاده هاشمی، ۲۱/۷ درصد علیرضا زاکانی، ۲۲/۹ درصد مهرعلیزاده، ۲۳/۵ درصد محسن رضایی و ۲۸ درصد عبدالناصر همتی.

در میان پاسخ‌دهندگان هم که قطعا و به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند، رای‌های منفی(به هیچ وجه به این یا آن نامزد رای نمی‌دهند)، این‌گونه است: رئیسی ۴/۵ درصد، جلیلی ۱۹/۱ درصد، قاضی‌زاده ۲۰/۵ درصد، محسن رضایی ۲۱/۱ درصد، علیرضا زاکانی ۲۱/۸ درصد، مهرعلیزاده ۲۴/۲ درصد، همتی ۲۹/۸ درصد.
ایسپا از کسانی که قطعا و به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند، درباره رای آنها به نامزدهای مختلف می‌پرسد که پاسخ‌ها به شرح زیر است:
رئیسی ۴۳/۹ درصد، رضایی ۳/۷ درصد، جلیلی ۱/۸ درصد، قاضی‌زاده و همتی ۱ درصد، مهرعلیزاده ۴ دهم درصد و زاکانی ۲ دهم درصد.
کسانی که هنوز مردد هستند، اگر شرکت کنند به این ترتیب رای می‌دهند:
۳۸/۵ درصد رئیسی، ۳/۴ درصد رضایی، ۱/۸ درصد جلیلی، ۱/۶ درصد همتی، ۱ درصد قاضی‌زاده، ۸ دهم درصد مهرعلیزاده و یک دهم درصد زاکانی.

نوشته‌های مرتبط

۱۴۰۰-۰۳-۰۹ سیاست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.