انواع پراید در بازار چند؟

۱۳۹۹-۱۱-۲۸ اقتصاد

انواع پراید در بازار چند؟

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ در شهرهای مختلف قیمتی بین ۱۱۱ تا ۱۲۵ میلیون  تومان دارد.

به گزارش خبرآنلاین در بازار خودرو می توان با ۱۰۲ تا ۱۱۴ میلیون تومان نسبت به خرید پراید ۱۳۱ مدل ۹۹ اقدام کرد.

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹ نیر در شهرهای مختلف با قیمتی بین ۱۰۸ تا ۱۱۴ میلیون تومان فروخته می شود.

قیمت پراید در شهرهای مختلف

نام و مدل

شهر

قیمت

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

تهران

۱۱۱ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

کرمانشاه

۱۱۷ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

بابل

۱۲۱ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

آستارا

۱۲۵ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

آمل

۱۲۳ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

اصفهان

۱۰۷ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

جهرم

۱۰۸ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

آمل

۱۱۴ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

شیراز

۱۰۲ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

مریوان

۱۰۸ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

کرمان

۱۱۴ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

ملایر

۱۱۱ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

بندرگناوه

۱۱۲ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

همدان

۱۱۳ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

بابلسر

۱۰۸ میلیون

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۹-۱۱-۲۸ اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.