نان لواش ۵۰ درصد و بربری ۴۰ درصد گران شد

۱۳۹۸-۰۷-۱۶ اقتصاد

نان لواش ۵۰ درصد و بربری ۴۰ درصد گران شد

معاون سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران از ابلاغ قیمت نان در شهرستان‌های تهران خبرداد و گفت: اولویت فروش نان با کیفیت مطلوب و ساده است.

مجتبی شیرقاضی معاونت اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران درباره ابلاغ نرخ نامه جدید نان به صورت یارانه‌ای و آزاد پز در شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: اولویت فروش نان با کیفیت مطلوب و ساده است.

وی در ادامه افزود: در اجرای مصوبات کارگروه ملی گندم آرد و نان مبنی بر ابلاغ تامین نان در شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران در استانداری جلسات برگزار قیمت در تهران مشخص و به همراه رعایت الزاماتی نرخ جدید نان ابلاغ شد.

شیرقاضی درباره تعیین قیمت در شهرستان‌های استان تهران بیان داشت: پیرو جلسات استانداری فرمانداران استان تهران پیشنهادات خود را خطاب به آقای استاندار ابلاغ کرده و در نهایت پس از جمع بندی که در استانداری به تاریخ ۱۰ /۷/ ۹۷ قیمت نان در شهرستان‌های استان تهران مشخص گردید.

معاونت اموربازرگانی سازمان صنعت معدن و تجارت تهران درباره قیمت نان در شهرستان‌های ری و شمیرانات مطرح کرد: به علت قرارگیری در محدوده شهر تهران بر اساس تصمیمات اخذ شده قیمت نان در این دو شهرستان مشابه شهر تهران است.

وی در تشریح حداکثر قیمت نان یارانه‌ای با گندم ۶۶۵ تومان گفت: قیمت نان بربری ۱۰۰۰ تومان با وزن چانه ۵۵۰ گرم، سنگ ۱۱۰۰ تومان با وزن چانه ۵۶۰ گرم( وزن نان ۴۰۰ گرم)، تافتون ۵۰۰ تومان با وزن چانه ۲۳۰ گرم و لواش ۳۰۰ تومان با وزن ۱۵۰ گرم ابلاغ شد.

مجتبی شیرقاضی در ادامه به قیمت نان آزادپز با گندم ۹۰۰ تومانی اشاره و عنوان کرد: قیمت نان بربری ۱۳۰۰ تومان با وزن چانه ۵۳۰ گرم، سنگک ۱۶۰۰ تومان با وزن چانه ۳۵۰ گرم، تافتون ۸۰۰ تومان با وزن چانه ۳۸۰ گرم و لواش ۴۰۰ با وزن چانه ۱۷۰ گرم ارزش‌گذاری شد.

معاونت اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران درباره نرخ نان با افزودنی خاطرنشان کرد: اولویت واگذاری نان با کیفیت مطلوب و ساده است همچنین فروش نان با افزودنی منوط به درخواست مشتریان بوده که حداقل با ۱۰ گرم کنجد ۵۰۰ تومان به قیمت نان اضافه خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۸-۰۷-۱۶ اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.