مجلس قانع نشد؛ وزیر جوان کارت زرد گرفت

۱۳۹۸-۰۳-۲۷ سیاست

مجلس قانع نشد؛ وزیر جوان کارت زرد گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع نشدند.

ظهر امروز (دوشنبه) سوال محمود نگهبان سلامی، نماینده اصلاح‌طلب مردم خواف در مجلس شورای اسلامی، درباره علت عدم تحقق مواد مندرج در بند (ط) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محمد جواد آذری‌جهرمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وکلای ملت پس از استماع اظهارات دو طرف در نهایت با آرا خود، پاسخ‌های وزیر ارتباطات قانع نشدند و بدین ترتیب او نخستین کارت زرد خود از بهارستان‌نشینان را دریافت کرد.

ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح است:

وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

الف- تدوین سیاستها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاستهای کلی نظام.

ب -سیاستگذاری و برنامهریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی، پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام. ج- ایجاد، نگهداری، بهرهبرداری و توسعه شبکههای مادر پستی و مخابراتی کشور.

د -تنظیم مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهوارهای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور.

ه- بهمنظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکههای مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به‌ عهده دولت خواهد بود. به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت. و نظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست‌بانک، خدمات هوائی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ز- صدور مجوز تأسیس و بهرهبرداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ح- طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور.

ط -توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساختهای موردنیاز آن به‌منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی‌ربط.

ی- حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیع‌تر فناوری جدید در زمینه فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربردی آنها.

ک- تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به مراجع ذیربط.

ل – اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Approval Type) در ارائه خدمات و توسعه و بهرهبرداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور.

م- فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ن -تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت طی مراحل قانونی.

س- عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی ارتباطی و فناوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی و دو جانبه پستی و پستبانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات

ع -تصویب سیاستها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشینهای نقش تمبر و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن.

ف- حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاعرسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون.

منبع: پانا

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۸-۰۳-۲۷ سیاست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.