بازخوانی تاریخ/روزی که شکنجه در زندانهای شاه،علنا در مجلس پهلوی تایید شد

۱۳۹۷-۰۸-۰۷ سیاست

بازخوانی تاریخ/روزی که شکنجه در زندانهای شاه،علنا در مجلس پهلوی تایید شد

بدنبال برخاستن موج انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و تظاهرات گسترده مردم، و نیز برقراری حکومت نظامی در شهریور ۱۳۵۷ دولت شریف امامی زیر ضرب انتقادات و حملات شدید قرار گرفت.

نمایندگان مجلس آن زمان نیز برای کنترل خشم انقلابی مردم، به دولت حمله کردند. آنها البته با منزه دانستن شاه از جنایات مستمر خود،خواهان برخورد با مقامات مختلف از جمله دولت هویدا شدند.

بعلاوه، یکی از خواسته های مردم در آن مقطع ،آزادی زندانیان سیاسی بود و به همین دلیل نمایندگان در جلسه ۷ آبان ۱۳۵۶ طرح “قانون اعاده حیثیت قضایى زندانیان سیاسى آزاد شده و اعاده دادرسى مابقى زندانیان سیاسى” را مطرح کردند.

نمایندگان امضاکننده طرح با بیان اینکه اقدامات زندانیان سیاسی جرم نبوده است تاکید کردند که زندانیان سیاسی مورد شکنجه واقع شده اند.

در این طرح دوماده ای که برای آن فوریت درخواست شد، آمده بود:

ماده ۱ – کلیه زندانیان سیاسى که چه به سبب انقضاى مدت محکومیت آنها و چه با استفاده از مقررات مربوط به عفو تاکنون از زندان آزاد گردیده‌اند و نیز کلیه زندانیان سیاسى دیگر که از این پس از زندان آزاد گردند حیثیت قضایى آنان اعاده می‌گردد و هیچ‌گونه محرومیت اجتماعى متوجه آنان نخواهد بود.

ماده ۲ – دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به آزادى کلیه زندانیان سیاسى دیگر و کسب مجوز قانونى براى اعاده دادرسى زندانیان سیاسى که متهم به ارتکاب جرایم عمومى مى‌باشند مبادرت نمایند.

بخشی از مذاکرات جلسه ۷آبان ۱۳۵۷ را که به این موضوع اختصاص دارد می خوانید:

رئیس – فوریت این طرح مطرح است، جناب آقاى بنى‌احمد بفرمایید.

احمد بنى‌احمد – طرحى که امروز به امضاى عده‌اى از همکاران مجلس شوراى ملى تقدیم … شده است از نظر فوریت امر داراى اهمیت خاصى است به دلیل آن که در طى سال‌هاى اخیر یکى از مواردى که همواره راجع به ایران و مسائل ایران در خارج مطرح شده و مطبوعات دنیا و افکار عمومى دنیا و مراجع نیمه رسمى و حتى مراجع بین‌المللى نگرانى خودشان را از آن ابراز کرده‌اند مسئله زندانیان سیاسى ایران بوده است آنچه بر زندانیان سیاسى ایران رفته است چیزى نیست که بتوان در چند دقیقه از آن صحبت کرد و جنایات و فجایعى را که بر سر گروهى از هموطنان ما آمده است در اینجا تشریح کرد .ما صرف‌نظر از این که شاید با عده زیادى از این گروه‌هاى زندانیان سیاسى اختلاف عقیدتى داریم اما نمى‌توانیم تحمل کنیم که هر انسانى صاحب هر مسلک و عقیده‌اى که بوده باشد در خارج از مدار قانون و در خارج از محدوده قوانین مملکتى مورد مجازات و ایذاء و اذیت و شکنجه قرار بگیرد. شماها به خوبى می‌دانید که در این مدت در طى سالیانى که به صورت خفقان بر ما گذشته است به طور متوسط نمى‌گویم از هر خانواده بلکه از هر فامیل ایرانى یک زندانى سیاسى یا یک قربانى تقدیم آرمان‌هاى دموکراتیک ملت ایران شده است . زندانیان سیاسى آنچه که ما شنیده‌ایم و ما رو‌به‌رو شدیم مسئله وحشتناکى بوده است ناظرین عینى تعریف مى‌کنند که شاهد بودند انسانى چگونه در حالی که سر پا ایستاده بود می‌میرد و تمام تار و پود وجود او به هم می‌ریزد و فرو مى‌افتد لحظه‌اى که در شکنجه نبوده بلکه شاهد شکنجه هم‌بند خود بوده است‏

…شما فکر نکنید تمام شکنجه‌هایى که اعمال شده نسبت به کسانى بوده که داراى عقاید افراطى بوده‌اند، اگرچه هیچکس حق ندارد خارج از موازین قانونى با آنها رفتار کند آنها کسانى را هم که معتقد به مبانى دینى و اسلامى بوده‌اند و مارکسیست اسلامى هم نبوده‌اند، اینها به وضع بسیار فجیح و خشونت‌بارى شکنجه شده‌اند و زیر شکنجه مرده‌اند و امروز کار به جایى رسیده است که حیثیت بین‌المللى ما در گرو زندانیان سیاسى و سرنوشت آنهاست…

دکتر الموتى – … طرحى که از طرف گروهى از همکاران تقدیم شده است، یکى از مهم‌ترین طرح‌هایى است که در قوه مقننه ایران مطرح است، هر ایرانى، هر انسان با هر نوع شکنجه و آزار نسبت به هر فردى، مخالف است…متأسفانه باید این حقیقت را قبول و اذعان کرد که نسبت به بعضى از افراد صاحب فکر و اندیشه روش‌هاى ضدانسانى اعمال شده که از نظر همه ما آن روش‌ها محکوم است . ممکن است با اندیشه خیلى از این افراد من هم موافق نباشم ولى هیچ صاحب فکر و اندیشه را نباید شکنجه کرد. هر کس حق دارد در پناه قانون مملکت و قانون اساسى افکار و اندیشه‌هایش را عرض بکند و کسانی که با روش‌هاى غیرانسانى نسبت به هر فردى چنین اعمالى مرتکب شده‌اند از نظر ملت ایران محکوم هستند و ما تقاضاى مجازات آنها را داریم، بنابراین می‌خواهم عرض کنم که ما با فوریت این طرح موافق هستیم …

رئیس – به فوریت طرح راى می‌گیریم خانم‌ها و آقایانى که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد …

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۷-۰۸-۰۷ سیاست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.