خیانت در امانت چیست؟

۱۳۹۷-۰۵-۲۲ جامعه

خیانت در امانت : عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توام باسوء نیت مالی که ازطرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده است و بنا بر استرداد یابه مصرف معین رسانیدن آنبوده است.

 

خیانت در امانت چیست :

خیانت در امانت جرمی است که شرط اصلی تحقق آن،سپردن مال از سوی مالک یا متصرف قانونی به شخصی دیگر است . حال اگر فردی که مال به وی سپرده شده است از بازگرداندن آن درهنگام مطالبه ی مالک و یا نماینده ی قانونی وی خودداری کند و یا مال را در جهتی غیر از آنچه که مالک تعیین نموده،بهکار ببرد . خیانت در امانت به وقوع می پیوندد. .برای تحقق جرم خیانت درامانت لزوما می بایست عدم استرداد مال همراه با سوءنیت ضرر رساندن به مالک باشد، یعنی اگر امین بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد، از بازگرداندن مال مورد امانت ناتوان باشد،جرم مورد نظر اتفاق نمیافتد.

خیانت در امانت چک حامل :

امین حق واگذاری چک مورد امانت به دیگری را ندارد ودر صورت واگذاری ان مرتکب جرم خیانت در امانت می شود. م۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده را درصورتی قابل مجازات میداند که او نتواند ادعای امانی بودن چک را ثابت کند، بنا بر این در صورتی که امانی بودن چک ثابت شود،صادرکننده قابل مجازات نیست، زیرا انتقال آن منطبق با قانون ومورد حمایت نبوده و ازلحاظ مدنی هم مدیون محسوب نمی شود .

وقتی چکی به صورت وعده دار صادر می شود این عمل تلویحا توافقی است بین طرفین، تادارنده صرفا درتاریخ سررسید به بانک مراجعه کند درحالی که عملا دارنده ی چک میتواند پیش از سررسید مراجعه نموده و حتی باگرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک، علیه صادرکننده به عنوان صدور چک وعده دار شکایت نماید، اما این اقدام به عنوان خیانت در امانت شناخته نمی شود، چون این حقی است که با توجه به تعریف چک، قانون صدورچک به دارنده می دهد .

با توجه به ماده۳مکرر الحاقی، چک فقط در تاریخ مندرج درآن یا پس از آن تاریخ قابل وصول است . بنا بر این اگر توافق طرفین بر عدم وصول ان قبل ازسررسید باشد، اصولا امکان دریافت وجه آن وجودندارد و ارتکاب بزه خیانت در امانت محال است .

اما اگر چکی به تاریخ روز صادرشود ولی طرفین توافق نمایند دارنده پس ازمدتی ازتاریخ صدور چک برای دریافت ان مراجعه نماید، لکن برخلاف ان عمل کند چنین عملی خیانت درامانت است .

ماده۶۷۴قانون مجازات اسلامی شامل چکهایی نیز می شود که ممکن است امضاء نشده باشد اما در یک رابطه ی امانی سپرده شده باشد مثلاشخصی که قصد مسافرت دارد دسته چک خود را که امضاء نگردیده نزد دیگری به امانت می گذارد .

اگر چنانچه چکی از ید امین خارج شده باشد شخص امانتگذار می بایست مبلغ چک را بپردازد و سپس علیه امین شکایت کند و آنچه که به عنوان چک امانتی مورد حکم یا مستند محاکم یا متهمین صادرکنند هیچ ک بلامحل قرارمیگیرد در واقع چک امانتی نیست بلکه اینگونه چکها راباید چکهای بلامحل امانتی تلقی کرد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با گروه وکلای تهران خیانت در امانت (khianat-dar-amanat.ir ) تماس گرفته و از مشاوره حقوقی ما استفاده کنید و در صورت نیاز به وکیل خیانت در امانت با گروه وکلای تهران قرار داد ببندید.

منبع : khianat-dar-amanat.ir

(نمایش کل : ۲۹ - نمایش امروز : ۱)

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۷-۰۵-۲۲ جامعه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.