اولین شکست والیبال ایران در المپیک/ولاسکو مثل کف دست ما را می شناخت

۱۳۹۵-۰۵-۱۸ ورزش

اولین شکست والیبال ایران در المپیک/ولاسکو مثل کف دست ما را می شناخت

تیم ملی والیبال ایران شروع بدی در المپیک ریو داشت.

به گزارش ۲۴ ،تیم ملی والیبال کشورمان اولین دیدار خود در رقابت ها المپیک ریو را با ترکیب سعید معروف، شهرام محمودی، میلاد عبادی پور، عادل غلامی و مهدی مرندی بازی را آغاز کرد.

ست نخست ٢۵ بر ٢٣ به سود آرژانتین

دو تیم بازی را پایاپای آغاز کردند و امتیازگیری شهرام محمودی در ابتدای بازی ایران را ٨ بر ٧ پیش انداخت، آرژانتین در سرویس عملکرد خوبی نداشت اما در مقابل سرویس خوب حمزه زرینی و در ادامه دفاع خوب از موسوی ایران را ١١ بر ٩ پیش انداخت. این بار سرویس زرینی تبدیل به امتیاز شد تا با کسب امتیاز ١٢ ولاسکو درخواست تایم استراحت کند.

کونته برای آرژانتین امتیاز گرفت.در این دقایق یاران ولاسکو در حمله بهتر کار کردند و ١۴ بر ١٣ پیش افتادند. اسپک سرعتی غلامی  راه بجایی نبرد و آرژانتین بهتر ظاهر شد تا نتیجه ١۶ بر ١۴ از آن یاران ولاسکو شود.

اسپک شهرام محمودی دفاع شد. فرهاد قائمی بجای میلاد عبادی پور وارد میدان شد. حمزه زرینی هم دفاع شد تا در نتیجه ١٩ بر ١۵ لوزانو درخواست تایم استراحت کند. سرمربی تیم ملی روی دریافت اول تاکید دارد. ولاسکو درخواست ویدئوچک کرد که راه به جایی نبرد. اسپک کونته و امتیاز ٢٠ برای آرژانتین، مهدی مهدوی و امیر غفور بجای سعید معروف و شهرام محمودی وارد میدان شدند. اسپک زرینی نتیجه را ٢٠ بر ١٨ کرد. آبشار سرعتی از محمد موسوی ایران را به امتیاز ١٩ رساند. سرویس هدف دار از موسوی و دفاع عادل غلامی اختلاف را به یک امتیاز رساند، اسپک امیر غفور نتیجه را ٢٣بر ٢٢ کرد. معروف و محمودی به زمین بازگشتند. سرویس معروف و دفاع محمودی هارو دو تیم را در امتیاز ٢٣ مساوی کرد تا ولاسکو درخواست تایم استراحت کند.

اشتباه سعید معروف و خطای غلامی امتیاز ٢۴ را تقدیم آرژانتینی ها کرد. جاخالی آرژانتینی ها ست نخست را ٢۵ بر ٢٣ به نفع یاران ولاسکو کرد.آرژانتین در ست نخست در سرویس عملکرد بهتری داشت و با درخشش کونته توانست پیروز این میدان شود.

ست دوم ٢۶ بر ٢۴ به سود آرژانتین

٢ امتیاز برای آرژانتین در همان ابتدای ست بدست آمد. عبادی پور اولین امتیاز را برای ایران کسب کرد. جاخالی از سپاستین، اعلام خطا از بازیکنان آرژانتین، سرویس حمزه به تور خورد تا نتیجه ۴ بر ٢ به نفع آرژانتین کرد. یاران ولاسکو اختلاف را به ۴ امتیاز رساندند تا لوزانو درخواست تایم استراحت کند. سرویس کونته به تور خورد. اسپک میلاد عبادی پور برای ایران امتیاز داشت. ویدئو چک به نفع ایران شد و یک جای خالی از عادل غلامی نتیجه را ٧ بر ۶ به نفع آرژانتین کرد.امتیاز برای گونزالس، اسپک میلاد هم تبدیل به امتیاز شد اسپک شهرام محمودی  به اوت رفت و درخواست ویدئوچک هم فایده ای نداشت تا نتیجه ١٠ بر ٩ شود. فرهاد قائمی بجای زرینی وارد زمین شد.

دریافت سعید معروف ثمری نداشت . سرویس آرژانتین هم به تور خورد . آبشار دیدنی از شهرام محمودی، خطای هند برای ایران و اعتراض معروف با یک کارت زرد از سوی داور ایتالیایی مواجه شد. پرش و اسپک دیدنی از کونته، آبشار شهرام محمودی، امیر غفور وارد میدان شد. دریافت خوب مرندی و اسپک میلاد اختلاف را به یک امتیاز رساند. در ادامه سرویس خوب فرهاد قائمی تبدیل به امتیاز شد تا دو امتیاز ١۵ مساوی شوند. خطای هند برای آرژانتین گرفته شد تا ایران پیش بیفتد. ولاسکو درخواست تایم استراحت کرد. اسپک امیر غفور، سرویس موسوی به تور خورد. نتیجه ١٨ بر ١٧ به نفع آرژانتین شد.

توپ آرژانتین به اوت رفت تا ایران ١٩ بر ١٨ پیش بیفتد. پاس معروف به عادل غلامی امتیاز ٢٠ را برای ایران ثبت کرد. اسپک امیر غفور، ، سرویس غلامی به تور خورد. دریافت بد از ایران و وقت استراحتی که لوزانو درخواست کرد.

پاس سرعتی معروف برای موسوی دو تیم را در امتیاز ٢٢ مساوی کرد. مهدوی بجای معروف به میدان آمد. امتیاز برای کونته و بازگشت معروف به زمین، دریافت فرهاد و اسپک امیر غفور دو تیم را در امتیاز ٢۴ مساوی کرد. دو حمله خوب از آرژانتین ست دوم را هم ٢۶ بر ٢۴ از آن یاران ولاسکو کرد.

ست سوم ٢۵ بر ١٧ به سود آرژانتین

اولین امتیاز برای ایران رقم خورد.دفاع خوب از موسوی، سرویس غلامی از دست رفت. اسپک فرهاد قائمی نتیجه را ٣ بر یک کرد. سرویس دچگو به تور خورد. سرویس قائمی هم به اوت رفت. سرویس کونته هم به اوت رفت تا نوبت به موسوی برسد. جای خالی از سعید معروف، اسپک سرعتی عادل غلامی و دفاع خوب از غفور ایران را ٨ بر ۵ پیش انداخت. سرویس آرژانتین به امتیاز تبدیل شد. کونته در این دقایق بسیار خوب کار کرد و دریافت ضعیف ایران ٩ بر ٨ آرژانتین را پیش انداخت.ایران در سرویس خوب کار نکرد. چند توپ رفت و برگشتی و دریافت خو

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۵-۰۵-۱۸ ورزش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.