درآمد نفت کم شد

۱۳۹۶-۱۰-۳۰ اقتصاد

درآمد نفت کم شد

براساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز از ۹۵.۹ هزار میلیارد تومان به ۹۵.۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرآنلاین، تازه‌ترین گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال آینده منتشر شد که برمبنای آن، تغییرات بودجه‌ای سال آینده دیده می شود.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره ۵ این قانون معادل ۹۶ هزار و ۶۳۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون و ۳۰۰ تومان و منابع مربوط به ۳ درصد صادرات نفت‌خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون ۵ هزار و ۸۰ میلیارد تومان تعیین می‌شود.

این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده بود سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره( ۵) این قانون معادل ۹۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و منابع مربوط به ۳ درصد صادرات نفت‌خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره( ۵) این قانون ۵ هزار و ۸۰ میلیارد تومان تعیین می‌شود.

 

(Visited 28 times, 1 visits today)

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۶-۱۰-۳۰ اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.