بیشترین تصادفات در چه ساعاتی رخ می‌دهد؟

۱۳۹۶-۰۷-۲۹ حوادث

بیشترین تصادفات در چه ساعاتی رخ می‌دهد؟

بیشترین ساعت وقوع تصادفات شهریور ماه در معابر برون شهری هم مانند معابر درون شهری، بازه بین ١۶ تا ٢٠ (٢۴ درصد) و پس از آن ساعت٢٠ تا ٢۴(٢٣ درصد) و ساعت ١٢ تا ١۶ ( ٢٠ درصد) بوده است.”

در شهریور ماه سال ٩۶، در معابر درون شهری کشور، از ساعت ١۶ تا ٢٠ نزدیک به ٢۵ درصد تصادفات، یعنی بیشترین تعداد اتفاق افتاده اند.

به گزارش عصر ایران رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اعلام این آمار گفت:” این در حالی است که از ساعت ١٢ تا ١۶ و ١٢ تا ٢۴ نزدیک به ٢٢ درصد تصادفات درون شهری رخ داده اند.” همچنین طبق این آمار ساعتی که بعد از این بازه های زمانی بیشترین حجم تصادفات درون شهری را به خود اختصاص داده، ٨ صبح تا ١٢ ظهر(١٩ درصد) بوده است.
ساعت ١۶ تا ٢٠ پرتصادف ترین بازه زمانی در معابر برون شهری و درون شهری

به گفته سرهنگ رحمانی بیشترین ساعت وقوع تصادفات شهریور ماه در معابر برون شهری هم مانند معابر درون شهری، بازه بین ١۶ تا ٢٠ (٢۴ درصد) و پس از آن ساعت٢٠ تا ٢۴(٢٣ درصد) و ساعت ١٢ تا ١۶ ( ٢٠ درصد) بوده است.”

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۶-۰۷-۲۹ حوادث

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.