کتاب انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم منتشر شد

۱۳۹۶-۰۵-۳۰ جامعه

کتاب انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم منتشر شد

کتاب «انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم» با رویکرد تحقیقی و گزارش تحلیل محتوای منتشر شده در پایگاه های خبری داخلی و خارجی پیرامون این دوره از انتخابات به چاپ رسید.

این کتاب که به کوشش سیدمرتضی موسویان و حسین ابطحی تهیه شده و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را منتشر کرده، شامل چهار فصل است و داده های پژوهش مربوط به بازه زمانی هشتم تا سی و یکم اردیبهشت سال ۹۶ را شامل می شود.
فصل اول این اثر پژوهشی به روش شناسی و شیوه اجرای طرح اشاره دارد و منابع مورد استفاده در واکاوی داده ها شامل خبرگزاری ها، پایگاه های خبری، روزنامه های آنلاین، مجلات الکترونیکی، سایت های اداری و وزارتخانه ای، پایگاه های خبری انگلیسی زبان و خبرگزاری ها با شاخه استانی است.
فصل دوم شامل گزارش تحلیلی ۵۲۴ منبع خبری داخلی است که در آن اخبار دریافتی در محورهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست به تفکیک هر نامزد ریاست جمهوری استخراج شده؛ به عنوان مثال از مجموع ۳۱ هزار و ۱۹۲ خبر منتشر شده در بخش فرهنگی، ۹۱۱۹ خبر به حسن روحانی، ۵۹۷۰ خبر به ابراهیم رئیسی، ۶۳۰۸ خبر به ابراهیم قالیباف، ۳۸۹۲ خبر به اسحاق جهانگیری، ۳۵۲۲ خبر به مصطفی میرسلیم و ۲۳۸۱ خبر به مصطفی هاشمی طبا مربوط بوده است.
در این فصل همچنین به این مطلب اشاره شده که از مجموع ۱۹۹ هزار و ۸۷۴ خبر منتشر شده درباره ۵ نامزد ریاست جمهوری ۲۹.۶۴ درصد اخبار به حسن روحانی، ۲۰.۵۲ سید ابراهیم رئیسی ، ۲۰.۶۳ درصد محمدباقر قالیباف، ۱۲درصد اسحاق جهانگیری، ۱۰.۴۰ درصد مصطفی میرسلیم و ۶.۸۱ درصد به سید مصطفی هاشمی طبا مرتبط بوده است.
در این فصل همچنین به تعداد اخبار متتشر شده بر اساس ۲۰ منبع نخست انتشار خبر درباره هر یک از نامزدها اشاره شده که به عنوان مثال خبرگزاری جمهوری اسلامی در این بخش، رتبه اول را داراست.
فصل سوم کتاب به گزارش تحلیلی خبرگزاری های خارجی اختصاص دارد و در آن به فراوانی اخبار منتشر شده خارجی به تفکیک هر نامزد اشاره شده است.
در این میان از مجموع ۱۳۰ خبر منتشر شده با مضامین مثبت، اخبار تیترساز برای حسن روحانی ۴۰.۸۸ درصد، ابراهیم رئیسی ۳۱.۷۶ درصد، محمدباقر قالیباف ۹.۱۲درصد، اسحاق جهانگیری ۵.۹۷ درصد، مصطفی میرسلیم ۶.۲۹ درصد و مصطفی هاشمی طبا ۵. ۹۷درصد بوده است.
نتایج به دست آمده در این قسمت نشان می دهد، حسن روحانی با بیشترین اخبار منتشر شده با مضامین مثبت تیترساز، بیشترین اثربخشی را به خود اختصاص داده است.
فصل چهارم کتاب به بررسی خلاصه نتایج و نتیجه گیری نهایی اختصاص یافته است و شامل تحلیل محتوای ۱۷ پایگاه اینترنتی انگلیسی زبان، تحلیل محتوای منتشر شده در ۵۲۴ منبع خبری داخلی، تفسیر اولیه تحلیل محتوای اخبار داخلی، تفسیر اولیه مضامین مثبت به کار رفته در اخبار خارجی و تفسیر اولیه مضامین منفی به کار رفته در اخبار خارجی است.
در بخشی از تفسیر اولیه تحلیل محتوای اخبار داخلی این اثر پژوهشی آمده است: تفسیر تعاملی آمارها نشان می دهد، بیشترین عطف خبری رسانه های داخلی معطوف به اخبار سیاسی و به ترتیب بعدی، مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیست است.
در بخشی از تفسیر اولیه مضامین مثبت به کار رفته در اخبار خارجی نیز آمده است:
بیشترین عطف خبری مثبت در رسانه های خارجی معطوف به اخبار توافق هسته ای و مشارکت مردمی در انتخابات در ایران بوده که این نشانگر اهمیت حضور و مشارکت در انتخابات و تبیین مساله تمرکز افکار عمومی و رسانه های غربی بر مسائل هسته ای نامزد بوده و بقیه موضوعات اهمیت بسیار اندکی داشته است.
در بخش تفسیر اولیه مضامین منفی به کار رفته در اخبار خارجی نیز به این مطلب اشاره شده که بیشترین عطف خبری منفی در رسانه های خارجی معطوف به اخبار مساله بیکاری و آزادی در ایران بوده است.

منبع: ایرنا

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۶-۰۵-۳۰ جامعه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.