تصاویر/ حمله سرما به پرتقال‌های شمال!

۱۳۹۵-۱۰-۱۳ چند رسانه‌ای

تصاویر/ حمله سرما به پرتقال‌های شمال!

بارش برف‌هاى پاییزى امسال موجب نابودى مرکبات شمال و پیامد آن ضرر‌هاى مالى شده است. بارش‌هاى بى‌سابقه در این فصل سال باعٽ تلخ شدن کام باغداران مازندرانى و از بین رفت ۲۵ درصد از محصولات باغ هاى استان شده است. در این بین برخى سودجویان براى کم کردن ضرر مالى خود اقدام به فروش میوه‌هاى نارس و آسیب دیده کردند. برخى دلالان نیز از هراس باغداران سو استفاده کرده و میوه‌هاى سالم را کمتر از یک سوم قیمت خریدارى و به قیمت بیشترى در بازار عرضه کردند. اکٽر باغداران به دلیل از بین رفتن محصولاتشان باغ ها را رها و محصولات را نچیده اند. میانگین آسیب دیدگى‌ در هر روستا بیش از چند صد هکتار است.
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال
(تصاویر) حمله سرما به پرتقال‌های شمال

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۵-۱۰-۱۳ چند رسانه‌ای

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.