۳۰سال پیش علی لاریجانی در مجلس چه می کرد؟

۱۳۹۵-۰۹-۱۲ سیاست

۳۰سال پیش علی لاریجانی در مجلس چه می کرد؟

در ۱۱ آذر ۱۳۶۵ در مجلس شورای اسلامی لایحه ای مورد بحث قرار گرفت که بر اساس آن باید صلاحیت داوطلبان تملک سلاحهای شکاری احراز می گردید.

به گزارش ۲۴آنلاین، صلاحیت افراد مزبور تا آن تاریخ توسط سپاه تایید می شد، اما به موجب این لایحه، تایید صلاحیت به وزارت اطلاعات موکول می شد.

بعد از اینکه نمایندگان موافق و مخالف سخنرانی کردند، معاون پارلمانی وزارت سپاه پشت تریبون قار گرفت و توضیحاتی داد.

این بخش از مذاکرات را به نقل از صورتجلسه ۱۱آذر ۱۳۶۵ می خوانید:

علی لاریجانی (معاون پارلمانی وزارت سپاه)_بسم الله الرحمن الرحیم ،درواقع بهتربودکه وزارت اطلاعات که این لایحه راآورده ازآن دفاع بکندولی سپاه بااین لایحه موافق است .دلیلش هم واضح است .این است که آن زمانی که تأییدوزارت سپاه رالازم دیدنداطلاعات درواحداطلاعات سپاه متمرکزبود.وحالااینطورنیست .این قسمت اطلاعات منتقل شده به وزارت اطلاعات والان مشکل است برای سپاه تشخیص این امرکه این فردراتاییدبکندیانه؟یعنی لازمه اینکه سپاه تأییدیه بدهداین است که خودش دوباره باوزارت اطلاعات مکاتبه کندوبپرسدکه آیااین فردکه احتمالاایامی ازسال رادرشهرمی گذراندیاجاهای دیگرشماکه بانک اطلاعاتی هستیداطلاعات دیگری راغیرازاینکه مادرروستایادرشهراین اطلاعات راداریم شمااطلاعات دیگرداریدیانه ؟مشکل این است که تمام اطلاعات متمرکزاست دروزارت اطلاعات واگربخواهدیک جمع بندی درستی ازاطلاعات بشودلازمه اش این است که ازوزارت اطلاعات سوال بشودنه ازسپاه ….تقاضا میکنم که به این لایحه رای مثبت بدهید.

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۵-۰۹-۱۲ سیاست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.