گول چهره تپل “اون” را نخورید!

۱۳۹۶-۰۵-۱۴ سرگرمی

گول چهره تپل “اون” را نخورید!

رئیس جمهور فیلیپین در اظهاراتــى کیــم جونــگ اون، رهبر کره شــمالى را «مجنون» و «دیوانــه» خوانــد.

رودریگــو دوترته این اظهارات را در آســتانه برگــزارى یک اجلاس منطقه اى که در آن وزیر امور خارجه کره شــمالى نیز حضور خواهد داشت، مطرح کرد.

دوترتــه در صحبت هایش کیم جونگ اون، رهبــر کره شــمالى را مورد حمله قــرار داده و گفــت: او در حال بازى کردن با اســباب بازى هاى خطرناک اســت و نباید گول ظاهر این مرد دیوانه و آن چهره تپلش که به نظر خوب مى آید را بخورید.

دوترته خاطر نشــان کرد: او (کیم جونگ اون) اگر اشتباهى انجام دهد کل منطقه شــرق دور تبدیل به یک زمین بایر خشــک خواهد شد. باید جلوى او را گرفت.

(Visited 160 times, 1 visits today)

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۶-۰۵-۱۴ سرگرمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.